(WA-1) - Wareham HQ Fire Station #1 - Wareham

Wareham Breaker 4  (404)

2021 (1989) BMY Harsco 5 ton 6x6 / 2021 Fire-1 Brush Breaker
250/750
(diesel/automatic)
Rear winch
 

REPLACED
1970 Kaiser Mil 6x6 / 1995 EJ Murphy Brush Breaker
250/1000
(Reassigned to Breaker 403 in 2021)
Was originally Forestry 4 (404)
Reassigned as Forestry 1 (401) Sept 2004
Reassigned as B404 again in 2011.
 

Replaced
1978 Ford F750 / Farrar 250/750 Brush Breaker